in

LOLLOL LOVELOVE WTFWTF TUGYTUGY WOWWOW

Kako upotpuniti slobodno vrijeme s djecom

Ostanite u kući

Dječija igra je potreba i fenomen djetinjstva, a njena pozitivna stimulacija i dejstvo su neupitni. Igra pospješuje bolji i kvalitetniji razvoj kognitivnih, socijalnih, emocionalnih, interpersonalnih procesa, divergentnog mišljenja, kreativnosti, kao i rješavanja problema i konfliktih situacija, piše “Asr_edu” stranica namjenjena porodičnoj edukaciji, pedagoškom savjetovanju i djelovanju, konstruiranju plana, i odabiru adekvatnih metoda i oblika kvalitetnog učenja u obrazovnom procesu, te produktivnom provođenju i organizaciji slobodnog vremena, pripremom i izradom individualnih edukativnih – tematskih materijala iz različitih oblasti s ciljem uklanjanja prepreka, i pružanja pomoći djeci u učenju i savladavanju sadržaja. 

Posebno je važna uloga roditelja i njihov liči angažman zbog interakcije, emocionalne, komunikacijske-verbalne, kulturne funkcije ukuljčenosti i zanteresiranosti koja izaziva pozitivne emocije kod djece. Neke od aktivnosti/ igre koje možete provoditi s djetetom u kući uz prilagođavanje istih uzrastu i vještinama:

1-3 godine 🔍

DOMAĆI PLASTELIN – koji možete napraviti (brašno, voda, so, ulje, te boje za kolače ukoliko imate)
ZVEČKE – (riža, kartonske kutijice, plastične posude, ukrasi…)
NAPUNIMO KORPICU – Dijete zajedno sa roditeljima ubaacuje neke predmete u korpicu (igračke, čarape, flaše), uz određeno vrijeme – npr. 20 sec.
BOJE – Napraviti papiriće raznih boja da bi dijete raspoređivalo (crvena boja na jedno mjesto, žuta na drugi dio)
LIKOVI IZ CRTIĆA – Sa djetetom napraviti omiljene likove iz crtanih filmova, i glumiti (papir, štapić i ljepilo)
SKRIVENA LOPTICA – Roditelj / dijete sakriva lopticu na određeno mjesto, i onda slijedi potraga,

3-7 godina 🔍

MEMORY IGRA (Nacrtajte i obojite vlastite simole koji će vam poslužiti u igri)
IGRA ŽIVOTINJE – Roditelj / dijete opisuju životinju, govoreći zanimljivosti o njoj, a dijete treba da pogodi o kojoj je riječ,
KALODONT
MUZIČKE STOLICE
SLOVARICA – Pripremite slova uz ponavljanje određenih, i kažete određenu riječ koju dijete/roditelj treba sastaviti uz vremenski period
SLIJEPI MIŠ – Postaviti kutiju i u nju staviti određene predmete, dijete/roditelj s povezom pogađaju šta je unutra,
ŠKOLICA – U sobi ili hodniku od ljepljive trake napraviti školicu sa brojevima do 10
KOŠ KORPA – od korpe za veš napraviti koš i ubacivati sa raznih udaljenosti…
DODIRNI BOJU– Igra u kojoj roditelj/dijete kaže boju a onda igrači trebaju naći neki predmet te boje i dodirnuti
SLIJEDI VOĐU– Roditelj/dijete pokazuje pokrete koje svi trebaju pratiti, dok neko ne pogriješi…