in

Još jedna ljetna mozgalica: Možete li pronaći ribu među mnoštvom hobotnica?

Donosimo vam jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju ove ljetne mozgalice je da pronađete ribu koja je sakrivena među mnoštvom hobotnica na ovoj slici.

No to nije sve. Da bi uspješno riješili ovu mozgalicu potrebno je da ribu pronađete za 20 sekundi.

Ako pronađete ribu na slici za 20 sekundi, vaše sposobnosti opažanja su odlične.

 

Tu je i rješenje.