in

Evo čemu služe F tasteri na vašoj tastaturi i zašto F i J imaju male izbočine

Vjerovatno ste zapazili da na tastaturama, obično na vrhu, imate niz tastera koje počinju s “F”.

Neki od vas sigurno su koristili i neke od njih – dobro je poznato, na primjer, da F5 služi za osvežavanje stranice u internet pregledačima. Ali vjerovatno ne znate čemu služi svih 12 F-tastera.

F je inače skraćeno od function ili funkcija. Potrebno je imati na umu da su neke od funkcija različite za različite računare, a mogu i da se mijenjaju. 

Ovo je spisak nekih od funkcija za svaki od tih tastera, od F1 do F12:

F1 otvara meni za pomoć, a takođe skriva i prikazuje ribbon-meni u Excelu i Wordu kada se pritisne s tasterom Ctrl.

F2 s tasterima Alt i Ctrl otvara dokumente u Microsoft Officeu i omogućava uređivanje datoteke ili mape u Windows Exploreru.

F3 služi za pretraživanje u Windows Exploreru, kao i Firefoxu i Chromeu, a s tasterom Shift omogućava promjenu velikih u mala slova i obrnuto u Wordu.

F4 s tasterom Alt zatvara prozor, a u Exploreru postavlja kursor u adresno polje.

F5 pokreće slideshow u PowerPointu, osvježava stranice u pregledačima i otvara “Find and replace” u Microsoft Officeu.

F6 omogućava prelazak na sljedeću stranicu u podijeljenom ekranu u Microsoft Wordu, a s tasterom Ctrl omogućava prebacivanje između dokumenata Worda.

F7 s tasterom Alt provjerava pravopis u Wordu, a s tasterom Shift otvara Thesaurus u Wordu.

F8 u Excelu omogućava takozvani Extend mod za tastere sa strelicama i omogućava bezbjedni mod u Windowsu.

F9 s tasterom Ctrl ubacuje prazna polja u Wordu i osvježava polja u Wordu.

F10 otvara polje za biranje, s tasterom Ctrl maksimizuje prozor u Wordu, a s tasterom Shift radi istu stvar kao desni klik.

F11 izlazi iz i ulazi u full screen mod u pregledačima, a s tasterom Shift dodaje list (sheet) u Excelu.

Na kraju, F12 otvara Save kao u Wordu, s tasterom Shift čuva dokument u Wordu, a s tasterom Ctrl otvara dokument u Wordu.

Još jedna zanimljiva stvar je da tasteri “F” i “J” na tastaturi imaju male izbočine. 

To je zato što su prve pisaće mašine imale raspored na tastaturi koji je bio organizovan po abecedi. Kreatori su bili uvjereni da je ovo lakši način za kucanje jer oni koji kucaju znaju redosled slova. Ispostavilo se da su ovakve pisaće mašine bile neefikasne i da oni koji su kucali nisu bili produktivni.

Kristofer Latam Šols, čovek koji je prvi napravio pisaću mašinu, odlučio je kreira novi raspored slova, onaj koji i danas imamo, takozvane “QWERTY” tastature. Raspored je takav da prsti lijeve ruke liježu na ASDF, a desne na JKL. I ovo se zove početni red.

Slova “F” i “J” su zapravo početna slova na savremenim tastaturama. Ovaj raspored je omogućio ljudima da kucaju naslepo bez gledanja u tastaturu, pa je tako je naizgled nelogičan raspored doprineo redu i efikasnosti.