in

Fizičari uspjeli da smanje stopu greške za Google kvantni računar

Fizičari iz kompanije Google pokazali su da mogu da smanje stopu greške u proračunima tako što će povećati svoj kvantni kod. Ovo “dostignuće”, okarakterisali su kao drugu prekretnicu na putu ka korisnom kvantnom računaru piše Scientificamerican.

Ispravljanje grešaka je neizbježan zahtjev ako kvantni računari žele da ispune svoje obećanje o rješavanju problema koji su izvan dometa klasičnih mašina, kao što je razlaganje velikih cijelih brojeva u proste brojeve ili razumevanje detaljnog ponašanja hemijskih katalizatora.

“Postignuće Google-a je impresivno, jer je veoma teško postići bolje performanse sa velikom veličinom koda”, kaže Barbara Terhal koja se specijalizovala za kvantnu korekciju grešaka na Tehnološkom univerzitetu Delft u Holandiji.

Poboljšanje je i dalje malo, priznaju Google istraživači, a stopa grešaka treba mnogo više da opadne.

“Malo je palo, potrebno nam je da se mnogo smanji”, rekao je Hartmut Neven, koji nadgleda odjeljenje za kvantno računarstvo u sjedištu Googlea.