in

TUGYTUGY

Zbog povišene količine bakterija povučen sušeni hamburger

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvijestila je da je povučen proizvod “sušeni hamburger” LOT 271120-037800, zbog povišene količine bakterije Listeria monocytogenes.

– Subjekt u poslovanju s hranom Stridon promet d.o.o. Zagrebačka 108, Dugo Selo, opoziva navedeni proizvod zbog utvrđene povišene količine bakterije Listeria monocytogenes te proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu – stoji na stranicama HAPIH-a.

Proizvod također ne udovoljava europskoj Uredbi o prehrambenim aditivima s obzirom na polifosfate.

Navodi se kako se detaljne informacije o povratu proizvoda mogu pronaći u maloprodajnim poslovnicama subjekta u poslovanju s hranom Stridon market u Sigetu, na Knežiji i u Maloj Gorici.