in

Da li će litijske baterije postati prošlost?

Moguća jeftina, ali učinkovitija alternativa za litij u proizvodnji baterija mogla bi biti morska so. Baterije od morske soli imaju četiri puta veći kapacitet nego baterije od litija.

straživači su već razvili takvu bateriju koja je napravljena od natrij-sumpora. Riječ je o hemijskom jedinjenju koji se može preraditi iz morske vode. Takva baterija ne samo da je jeftinija, već je i ekološki prihvatljivija od postojećih baterija.

Glavni istraživač Shenglong Zhao s Univerziteta u Sidneju smatra da bi ova baterija mogla biti prekretnica u obnovljivim izvorima energije. Međutim, kako je ukazao, postoji nekoliko finansijskih prepreka za razvoj baterija od morske soli.

Značaj baterija

S obzirom da je planeta sve toplija, sve je veća potreba za prelazak na obnovljive izvore energije, kao što su vjetar i Sunce. No, s obzirom na to da obnovljivi izvori energije nisu toliko konzistentni, postoji potreba za čuvanje, skladištenje energije, a za šta se koriste i baterije.

Mnoge trenutno dostupne baterije napravljene su od rijetkih metala, kao što su litij, grafit i kobalt. Da bi Evropska unija postigla klimatsku neutralnost, do 2030. morat će trošiti 18 puta više litija, a do 2050. skoro 60 puta više.

Kakve su to baterije od morske soli

Ove baterije nisu nešto sasvim novo. Kao koncept postoje već 50 godina, ali nisu bile dostojna alternativa zbog kratkog perioda upotrebljivosti. No, baterije od morske soli koje se sada razvijaju su drugačije.

Istraživači su izmijenili elektrode kako bi poboljšali reaktivnost sumpora – ključnog elementa za kapacitet skladištenja energije. Rezultat toga jeste baterija sa “super visokim kapacitetom i ultra dugim vijekom trajanja na sobnoj temperaturi”, obrazložili su istraživači Univerziteta u Sindeyju. S obzirom na to da je morska so sveprisutna, baterija od morske soli bi mogla biti isplativa alternativa litij-jonskim baterijama.

“Kada Sunce ne sija i kada vjetar ne pušte, potrebna su nam visokokvalitetna rješenja za skladištenje energije koja nisu na štetu Zemlje i koja su lako dostupna na lokalnom i regionalnom nivou”, ukazao je profesor Zhao.

Prema njegovim riječima, korištenje sveprisutnih resursa garantuje veću energetsku sigurnost i omogućava većem broju država da krenu ka dekarbonizaciji. Namjera istraživača je da poboljšaju i komercijaliziraju bateriju od morske soli,