in

LOLLOL LOVELOVE TUGYTUGY WOWWOW

Najkraći rat u historiji, trajao kraće od poluvremena fudbalske utakmice

Da li ste se nekada zapitali koji je to najkraći rat u ljudskoj historiji? Sukob između Velike Britanije i Zanzibara trajao je samo oko 38 minuta i zato se nalazi u Ginisovoj knjizi rekorda. 

Britanska ratna mornarica je, nakon izvršenog državnog udara na ostrvu, porazila vojsku zanzibarskog sultana.

Rat je počeo nakon što je umro vladajući zanzibarski sultan, a na njegovo je mjesto zasjeo njegov rođak, koji nije bio po volji Britanaca.

Britanci su željeli da sultanom postane drugi kandidat, a ne navedeni rođak preminulog sultana kojem su dali ultimatum da napusti sultansku palaču do 9 sati ujutro 26. avgusta 1896. godine.

Kad je ultimatum istekao, britanski zapovjednik flote admiral Heri Rouson (Harry Rawson) naredio je u 9 sati i 2 minute paljbu s brodova na palaču.

Pogođen je sultanov harem i došlo je do požara. Sultan je pobjegao, a rat je završio službeno u 9 sati i 40 minuta, kad su Britanci prestali s paljbom i kad je palača bila efektivno zauzeta.

Britanci su za novog sultana postavili svog kandidata Hamouda bin Muhameda.

Sultani su Zanzibarom vladali sve do 1964. godine, a kasnije je Zanzibar uključen u novu državu pod imenom Tanzanija (što je zapravo skraćenica za TANganjika i ZANzibar).