in

Sony isporučio 67,5 miliona PS4 konzola

Prema najnovijem finansijskom izveštaju, kompanija Sony je uspjela da isporuči 67,5 miliona PlayStation 4 konzola zaključno sa 30. septembrom ove godine. Naravno, treba imati na umu da isporuka ne znači i da je isti broj konzola prodat, ali je vjerovatno da su dvije brojke blizu.

Sony je takođe prilično optimističan kada je budućnost u pitanju, jer je kompanija povećala prognoziranu isporuku PS4 konzola za dodatnih 19 miliona do kraja tekuće finansijske godine, koja se završava 31. marta 2018.

Ovo je povećanje od milion u odnosu na prethodnu prognozu, ali i za milion manje u odnosu na prethodnu finansijsku godinu.