in

Jedan crv se kreće u suprotnom pravcu: Možete li ga uočiti?

Negdje na ovoj skrivalici jedan crv ne ide u istom pravcu kao svi ostali.