in

Logička mozgalica: U kojoj kutiji se nalazi automobil?

Ova bi mozgalica bila veoma lagana da nema tri tvrdnje na koje morate paziti da se ne bi međusobno protvirječile.

Odlučili smo vas testirati jednom mozgalicom koja ispituje vašu sposobnost logičkog zaključivanja. Zadatak je sljedeći:

Dakle, vaš zadatak je da na osnovu datih tvrdnji zaključite u kojoj kutiji se nalazi automobil, ali pod uslovom da je samo jedna od datih tvrdnji tačna.

Gdje je automobil: u kutiji 1, 2 ili 3?

Rješenje:

U postavci stoji da je samo jedna od ove tri tvrdnje tačna. U skladu s tim, objašnjenje za ovu mozgalicu je sljedeće:

  • Ako je automobil u kutiji broj 1, to bi značilo da su tvrdnje pod brojem 1 i 2 tačne, a to je kontradiktorno pravilima zadatka, tako da to nije tačan odgovor.
  • Ako je automobil u kutiji 3, onda bi tvrdnje pod rednim brojem 2 i 3 bile tačne, a to je kao i u prvom slučaju kontradiktorno pravilima zadatka te ne može biti tačan odgovor.
  • Ako je automobil u kutiji 2, onda bi samo tvrdnja pod rednim brojem 3 bila tačna, što se poklapa sa pravilima ovog zadatka. Tako da bi to bio tačan odgovor na ovo pitanje.