in

LOLLOL WTFWTF WOWWOW

Rohonc Codex je misteriozna knjiga koju niko ne može da pročita

O misterioznoj kjizi Rohonc Codex se ne zna mnogo, osim da ima 448 stranica i da se pojavila u Mađarskoj u 19. stoljeću

O misterioznoj kjizi Rohonc Codex se ne zna mnogo, osim da ima 448 stranica i da se pojavila u Mađarskoj u 19. stoljeću. Ne znamo ko je napisao knjigu, gdje je napisana – i ne zna se šta piše u njoj, s obzirom da je tekst napisan misterioznom abecedom koja se sastoji od gotovo 200 simbola.

Ilustracije koje se nalaze u knjizi prikazuju detalje iz ratova, a ispunjena je i religijskom simbolikom koja podsjeća na kršćanstvo, islam, pa čak i hinduizam.

Moguće porijeklo rukopisa se veže za Indiju, Sumeru ili drevnu Mađarsku. No, sve dok se ne otkrije šta u njoj piše nećemo znati ko je i zašto napisao ovo misteriozno djelo.

Knjiga je dostupna čak i na internetu, i svi su pozvani da je pokušaju dešifrovati.