in

Matematička mozgalica: Koliko ima trouglova na slici?

Ovo jutro vam donosimo zanimljivu matematičku mozgalicu.

Možete li prebrojati sve trouglove koji se nalaze na slici?

Rješenje: 

Kao što vidite odgovor je 24. Međutim, i oni koji su rekli 25 gdje su uračunali trougao u autorovom potpisu nisu pogriješili.