in

Google Play Store dobija dugo traženu funkciju

Google Play konačno uvodi funkciju koju su korisnici dugo čekali.

U pitanju je paralelno preuzimanje aplikacija – dakle, moći ćete da preuzimate dvije aplikacije istovremeno, umjesto da, kao do sad, čekate da se sa jednom završi skroz, da biste počeli preuzimanje druge.

Google je eksperimentisao sa ovom funkcijom još 2019. godine, ali tada su smatrali da nije dovoljno dobro odrađena kako bi bila globalno primijenjena. Sada, čini se da postaje dostupna širem spektru korisnika.

Glavni razlog za ovo poboljšanje jeste što je dosadašnja praksa bila prilično neefikasna – oni koji imaju jače uređaje i brži internet nisu mogli da dobiju benefite od toga.

Iako paralelna preuzimanja predstavljaju veliki korak naprijed, važno je napomenuti da ova funkcija trenutno isključuje ažuriranja aplikacija, pa se tako ona preuzimaju jedno po jedno.

Razlog za ovo može biti u načinu na koji ažuriranja funkcionišu na Androidu, jer se preuzimaju samo izmijenjeni delovi umjesto cijelih aplikacija.

Ovo smanjuje veličinu preuzimanja, ali se dodaje određeno vrijeme obrade jer novi dijelovi moraju biti integrisani sa postojećom aplikacijom.

Uprkos tome što ne obuhvata ažuriranja, mogućnost istovremenog preuzimanja dvije aplikacije je značajno poboljšanje za Android korisnike. Nadamo se da će vam biti korisno i uštedeti vam vrijeme!