in

Istraživanje: HDD manje troši od SSD-a

Iako je popularno mišljenje drugačije istraživanje kompanije Scality tvrdi da SSD-ovi nisu nužno energetski najefikasniji medij za skladištenje.

Prema radnim opterećenjima i kapacitetima diskova, nova studija pokazuje da HDD manje troši od SSD-a, tj. da hard diskovi mogu ponuditi između 19% i 94% bolji odnos potrošnje i kapaciteta (gustinu potrošnje) po disku od SSD-a.

Za razliku od SSD-ova, čvrsti diskovi, popularni (hard diskovi) imaju mnogo pokretnih dijelova, kao što su mehaničke ploče ili “ruke” aktuatora.

Stoga je uobičajena percepcija oko SSD-ova da oni troše manje energije od hard diskova jer nemaju pokretne elemente. Međutim, kompanija Scality kaže da to nije tačno. Rezultati njihovog istrživanja ukazuju na to da hard diskovi i dalje imaju prednost u pomenutom odnosu potrošnje i kapaciteta, nazvanom gustina potrošnje, u odnosu na QLC SSD-ove velikog kapaciteta.

Scality je za poređenje koristio Micron 6500 ION 30.72 TB QLC SSD i Seagate Exos X22 22 TB 7.200 RPM hard disk.

Moramo napomenuti da Scality nije u obzir uzimao brzinu, već samo potrošnju, prenosi Tom’s Hardware.

Ako pogledamo metriku gustine potrošnje TB/W, hard disk je imao 19% bolje brojke pri čitanju i 94% bolje za pisanje i zaista deluje da HDD manje troši od SSD-a.

U stanju mirovanja, hard disk je trošio 14% više energije od SSD-a. Međutim, hard disk je imao 37% i 68% manju potrošnju energije tokom aktivnih operacija čitanja i pisanja.

Scality navodi slične brojke u intenzivnim radnim opterećenjima. Na primer, hard disk je trošio 40% i 63% manje energije u radnim opterećenjima sa intenzivnim čitanjem i pisanjem. Scality je takođe napomenuo da se rezultati mogu promeniti kako se kapaciteti diskova nastavljaju povećavati u budućnosti.

Scality je koristio dva različita modela za testiranje. Radno opterećenje koje je označeno kao zahtjevno čitanje imalo je 10% mirovanja, 80% čitanja i 10% pisanja.

 Sa druge strane, radno opterećenje koje je zahtevalo zahtevno pisanje sastojalo se od 10% mirovanja, 10% čitanja i 80% pisanja.

U zaključku istraživanja se kaže da potrošnja energije definitivno ne treba da bude glavni kriterijum na kome bi se danas mogla zasnivati odluka za kupovinu SSD-a u odnosu na HDD.

Sve zavisi od obima posla. Na primer, SSD-ovi su i dalje najbolja opcija kada su performanse najbitnije, posebno za radna opterećenja koja obuhvataju intenzivno čitanje i koja su osjetljiva na kašnjenje.

Sa druge strane, ako se radi sa poslovima sa nestruktururanim podacima, HDD-ovi deluju kao bolji medijum.