in ,

LOLLOL LOVELOVE TUGYTUGY WOWWOW

Kako prebaciti kontakte s Android uređaja na iPhone?

Jednostavno je

Prva opcija je korištenje aplikacije Move to iOS koju se može preuzeti na Android pametni telefon s trgovine Google Play.

Move to iOS

Nakon što se aplikacija preuzme na pametni telefon koji koristi Android i dopusti joj se pristup pojedinim njegovim stavkama, potrebno je u gornjem desnom kutu kliknuti na „Continue“ i otvara se izbornik „Find Your Code“. Nakon toga ponovno je potrebno kliknuti na „Continue“ i sada se traži unos šifre. Potrebno je zatim uzeti iPhone i prilikom procesa njegovog postavljanja kao novog uređaja dostupna će biti opcija „Move Data from Android“ na koju treba kliknuti.

Na ekranu će se pojaviti šifra sa šest ili deset znamenki i nju je potrebno unijeti na Android pametnom telefonu. Na ekranu bi se trebala pojaviti obavijest o prijenosu podataka gdje se bira sadržaj koji se prenosi na iPhone. Ovdje je potrebno odabrati opciju „Contacts“ uz ostali sadržaj koji se želi prenijeti i kliknuti na „Next“ kako bi se proces dovršio.

Google korisnički račun je druga opcija prijenosa kontakata na iOS uređaj. Na Android pametnom telefonu potrebno je odabrati izbornik „Settings“, skrolati do izbornika „Accounts“, objašnjava Pcchip, te odabrati svoj Google korisnički račun. Nakon toga se klikne na „Account Sync“ („Sihronizacija računa“) i potrebno je odabrati stavku „Contacts“ kao jednu od izabranih.

Kako prebaciti kontakte s Android pametnog telefona na iPhone

Poslije toga u gornjem desnom kutu potrebno je kliknuti na izbornik s tri okomite tačke i kliknuti na opciju za trenutnu sinkronizaciju. Sada je potrebno prebaciti se na iPhone i u izborniku „Settings“ kliknuti na „Mail“ i zatim odabrati „Accounts“. U nastavku se mora izabrati „Add Account“ i unijeti isti Googleov korisnički račun koji se koristi na Android pametnom telefonu.

Poslije ove procedure svi bi kontakti trebali biti vidljivi na vašem iPhoneu.